کتاب آموزش و آزمون علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی

شامل: * آموزش جامع هر درس یا فصل کتاب درسی * تبیین نکات کنکوری * تشریح موارد مبهم یا گنگ کتاب درسی * ارائه‌ی پرسش‌های جامع و متنوع چهارگزینه‌ای تألیفی * آخرین آزمون‌های کنکور سراسری و آزاد (داخل و خارج کشور) و سنجش * پاسخ‌نامه‌ی آزمون‌ها و پرسش‌های چهارگزینه‌ای
00 تومان
تولید کننده: مبتکران

شامل:

* آموزش جامع هر درس یا فصل کتاب درسی

* تبیین نکات کنکوری

* تشریح موارد مبهم یا گنگ کتاب درسی

* ارائه‌ی پرسش‌های جامع و متنوع چهارگزینه‌ای تألیفی

* آخرین آزمون‌های کنکور سراسری و آزاد (داخل و خارج کشور) و سنجش

* پاسخ‌نامه‌ی آزمون‌ها و پرسش‌های چهارگزینه‌ای