مبتکران

کتاب آموزش و آزمون علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی

00 تومان

شامل: * آموزش جامع هر درس یا فصل کتاب درسی * تبیین نکات کنکوری * تشریح موارد مبهم یا گنگ کتاب درسی * ارائه‌ی پرسش‌های جامع و متنوع چهارگزینه‌ای تألیفی * آخرین آزمون‌های کنکور سراسری و آزاد (داخل و خارج کشور) و سنجش * پاسخ‌نامه‌ی آزمون‌ها و پرسش‌های چهارگزینه‌ای