ظرفیت باقیمانده برای ثبت نام در اردو

30%

ظرفیت پرشده اردو ها!!

70%
طرح های نوروزی

+vvip مخصوص رشته ریاضی و تجربی (تخفیف 5 درصدی برای خرید نقدی)

3,250,000 تومان 3,087,500 تومان

حضور مستمر روان شناس متخصص برگزاری کارگاه های مشاوره ای انگیزشی امکان تماس والدین با مشاوران تحصیلی نویان جهت اطلاع از پیشرفت دانش آموزان ارائه دفتر برنامه ریزی به سبک نویان ارائه پکیج جزوات درصدساز اساتید نوروزی فضای مطالعه ی کاملا علمی در دانشگاه شهید بهشتی حضور تمام وقت مراقبین آموزشی جهت ایجاد فضای مناسب برای مطالعه حضور برتر رتبه های کنکور در محل اردو جهت رفع اشکالات دانش آموزان برگزاری دو آزمون شبیه ساز کنکور در اردوی مطالعاتی نویان تدریس مفهومی و تکنیکی تمامی دروس توسط اساتید برتر ایران جمع بندی بیش از 60 درصد تمامی مطالب کنکور ارائه برنامه مطالعاتی حرفه ای شخصی سازی شده توسط مشاورین رتبه پرور + سالن غذا خوری و سلف ویژه (صبحانه، ناهار، شام و میان وعده با بهترین کیفیت) + امکان اسکان برای دانش آموزان شهرستانی (محل اقامت + سرویس رفت و برگشت از محل اقامت به دانشگاه و برعکس)

vvip مخصوص رشته ریاضی و تجربی (تخفیف 5 درصدی برای خرید نقدی)

2,550,000 تومان 2,422,500 تومان

حضور مستمر روان شناس متخصص برگزاری کارگاه های مشاوره ای انگیزشی امکان تماس والدین با مشاوران تحصیلی نویان جهت اطلاع از پیشرفت دانش آموزان ارائه دفتر برنامه ریزی به سبک نویان ارائه پکیج جزوات درصدساز اساتید نوروزی فضای مطالعه ی کاملا علمی در دانشگاه شهید بهشتی حضور تمام وقت مراقبین آموزشی جهت ایجاد فضای مناسب برای مطالعه حضور برتر رتبه های کنکور در محل اردو جهت رفع اشکالات دانش آموزان برگزاری دو آزمون شبیه ساز کنکور در اردوی مطالعاتی نویان تدریس مفهومی و تکنیکی تمامی دروس توسط اساتید برتر ایران جمع بندی بیش از 60 درصد تمامی مطالب کنکور ارائه برنامه مطالعاتی حرفه ای شخصی سازی شده توسط مشاورین رتبه پرور + سالن غذا خوری و سلف ویژه (صبحانه، ناهار، شام و میان وعده با بهترین کیفیت)

vip مخصوص رشته ریاضی و تجربی (تخفیف 5 درصدی برای خرید نقدی)

1,850,000 تومان 1,757,500 تومان

حضور مستمر روان شناس متخصص برگزاری کارگاه های مشاوره ای انگیزشی امکان تماس والدین با مشاوران تحصیلی نویان جهت اطلاع از پیشرفت دانش آموزان ارائه دفتر برنامه ریزی به سبک نویان ارائه پکیج جزوات درصدساز اساتید نوروزی فضای مطالعه ی کاملا علمی در دانشگاه شهید بهشتی حضور تمام وقت مراقبین آموزشی جهت ایجاد فضای مناسب برای مطالعه حضور برتر رتبه های کنکور در محل اردو جهت رفع اشکالات دانش آموزان برگزاری دو آزمون شبیه ساز کنکور در اردوی مطالعاتی نویان تدریس مفهومی و تکنیکی تمامی دروس توسط اساتید برتر ایران جمع بندی بیش از 60 درصد تمامی مطالب کنکور ارائه برنامه مطالعاتی حرفه ای شخصی سازی شده توسط مشاورین رتبه پرور